Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam tiền thân là Điện ảnh Thể thao Việt Nam, được thành lập từ năm 1999, trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao.

Năm 2008, Điện ảnh Thể thao Việt Nam đổi tên thành Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam và đến năm 2011 thì chuyển về trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện nay, Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có con dấu và tài khoản riêng.