Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ sản xuất các chương trình phát sóng trên truyền hình trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Là đơn vị được chỉ định tham gia thực hiện ghi hình và Livestream trực tiếp các sự kiện, Thể thao, Ca nhạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Nhằm phục vụ như cầu có sản phẩm Livestream và chương trình truyền hình, giáo dục trực tuyến, chất lượng cao, chúng tôi có triển khai một số các dịch vụ dự toán như sau: