CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

————————–

1. Giám đốc và các Phó giám đốc

2. Các phòng chuyên môn, nhiệp vụ gồm:

– Phòng Hành chính, Tổng hợp

– Phòng Sản xuất phim,

– Phòng Quay phim,

– Phòng Kỹ thuật và Tư liệu,

– Phòng Tổ chức sự kiện và Trang tin điện tử.