CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

————————–

1. Giám đốc và các Phó giám đốc

2. Các phòng chuyên môn, nhiệp vụ gồm:

– Phòng Hành chính, Tổng hợp

– Phòng Nội dung và Tổ chức sản xuất,

– Phòng Quay phim,

– Phòng Kỹ thuật