Không được có bất kì hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam.

Thể Thao Điện Ảnh 23:47 - 10/12/2021