CẢ NHÀ TẬP NGAY – ĐÁNH BAY COVID

Thể Thao Điện Ảnh 9:13 - 11/08/2021

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng, hướng dẫn các bài tập thể thao đơn giản để tuyên truyền cho nhân dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.